Izdelkov/živali iz te kategorije žal ni mogoče kupiti v spletni trgovini, lahko ga/jih kupite v:

ZAJČEK TRGOVINA ZA MALE ŽIVAL​I

v trgovskem centru Qlandia Krško, Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško

FACEBOOKU

zajcektrgovinazamalezivali

INSTAGRAMU

@zajcektrgovina

E-MAILU

info@zajcektrgovina.si

TELEFONU

08 20 05 6660 ali 041 382 083